Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gaji Pokok PNS Golongan III dan IV Terbaru


Gaji pokok pegawai negeri sipil terakhir dinaikan/ dirubah pemerintah pada tahun 2019 dan berlaku sejak 01 Januari 2019, kenaikan gaji pokok PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedelapan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977.

Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Besaran gaji pokok yang diperoleh PNS setiap bulannya berbeda-bebeda berdasarkan golongan dan masa kerja golongan pegawai.

Dihimpun dari lampiran PP 15 tahun 2019, berikut besaran gaji pokok PNS golongan III dan IV terbaru.

Golongan III/a
Masa kerja golongan   0 tahun = 2.579.400
Masa kerja golongan   2 tahun = 2.660.700
Masa kerja golongan   4 tahun = 2.744.500
Masa kerja golongan   6 tahun = 2.830.900
Masa kerja golongan   8 tahun = 2.920.100
Masa kerja golongan 10 tahun = 3.012.000
Masa kerja golongan 12 tahun = 3.106.900
Masa kerja golongan 14 tahun = 3.204.700
Masa kerja golongan 16 tahun = 3.305.700
Masa kerja golongan 18 tahun = 3.409.800
Masa kerja golongan 20 tahun = 3.517.200
Masa kerja golongan 22 tahun = 3.627.900
Masa kerja golongan 24 tahun = 3.742.200
Masa kerja golongan 26 tahun = 3.860.100
Masa kerja golongan 28 tahun = 3.981.600
Masa kerja golongan 30 tahun = 4.107.000
Masa kerja golongan 32 tahun = 4.236.400

Golongan III/b
Masa kerja golongan   0 tahun = 2.688.500
Masa kerja golongan   2 tahun = 2.773.200
Masa kerja golongan   4 tahun = 2.860.500
Masa kerja golongan   6 tahun = 2.950.600
Masa kerja golongan   8 tahun = 3.043.600
Masa kerja golongan 10 tahun = 3.139.400
Masa kerja golongan 12 tahun = 3.238.300
Masa kerja golongan 14 tahun = 3.340.300
Masa kerja golongan 16 tahun = 3.445.500
Masa kerja golongan 18 tahun = 3.554.000
Masa kerja golongan 20 tahun = 3.665.900
Masa kerja golongan 22 tahun = 3.781.400
Masa kerja golongan 24 tahun = 3.900.500
Masa kerja golongan 26 tahun = 4.023.300
Masa kerja golongan 28 tahun = 4.150.100
Masa kerja golongan 30 tahun = 4.280.800
Masa kerja golongan 32 tahun = 4.415.600

Golongan III/c
Masa kerja golongan   0 tahun = 2.802.300
Masa kerja golongan   2 tahun = 2.890.500
Masa kerja golongan   4 tahun = 2.981.500
Masa kerja golongan   6 tahun = 3.075.500
Masa kerja golongan   8 tahun = 3.172.300
Masa kerja golongan 10 tahun = 3.272.200
Masa kerja golongan 12 tahun = 3.375.300
Masa kerja golongan 14 tahun = 3.481.600
Masa kerja golongan 16 tahun = 3.591.200
Masa kerja golongan 18 tahun = 3.704.300
Masa kerja golongan 20 tahun = 3.821.000
Masa kerja golongan 22 tahun = 3.941.400
Masa kerja golongan 24 tahun = 4.065.500
Masa kerja golongan 26 tahun = 4.193.500
Masa kerja golongan 28 tahun = 4.325.600
Masa kerja golongan 30 tahun = 4.461.800
Masa kerja golongan 32 tahun = 4.602.400

Golongan III/d
Masa kerja golongan   0 tahun = 2.920.800
Masa kerja golongan   2 tahun = 3.012.800
Masa kerja golongan   4 tahun = 3.107.700
Masa kerja golongan   6 tahun = 3.205.500
Masa kerja golongan   8 tahun = 3.306.500
Masa kerja golongan 10 tahun = 3.410.600
Masa kerja golongan 12 tahun = 3.518.100
Masa kerja golongan 14 tahun = 3.628.900
Masa kerja golongan 16 tahun = 3.743.100
Masa kerja golongan 18 tahun = 3.861.000
Masa kerja golongan 20 tahun = 3.982.600
Masa kerja golongan 22 tahun = 4.108.100
Masa kerja golongan 24 tahun = 4.237.500
Masa kerja golongan 26 tahun = 4.370.900
Masa kerja golongan 28 tahun = 4.508.600
Masa kerja golongan 30 tahun = 4.650.600
Masa kerja golongan 32 tahun = 4.797.000

Golongan IV/a
Masa kerja golongan   0 tahun = 3.044.300
Masa kerja golongan   2 tahun = 3.140.200
Masa kerja golongan   4 tahun = 3.239.100
Masa kerja golongan   6 tahun = 3.341.100
Masa kerja golongan   8 tahun = 3.446.400
Masa kerja golongan 10 tahun = 3.554.900
Masa kerja golongan 12 tahun = 3.666.900
Masa kerja golongan 14 tahun = 3.782.400
Masa kerja golongan 16 tahun = 3.901.500
Masa kerja golongan 18 tahun = 4.024.400
Masa kerja golongan 20 tahun = 4.151.100
Masa kerja golongan 22 tahun = 4.281.800
Masa kerja golongan 24 tahun = 4.416.700
Masa kerja golongan 26 tahun = 4.555.800
Masa kerja golongan 28 tahun = 4.699.300
Masa kerja golongan 30 tahun = 4.847.300
Masa kerja golongan 32 tahun = 5.000.000

Golongan IV/b
Masa kerja golongan   0 tahun = 3.173.100
Masa kerja golongan   2 tahun = 3.273.100
Masa kerja golongan   4 tahun = 3.376.100
Masa kerja golongan   6 tahun = 3.482.500
Masa kerja golongan   8 tahun = 3.592.100
Masa kerja golongan 10 tahun = 3.705.300
Masa kerja golongan 12 tahun = 3.822.000
Masa kerja golongan 14 tahun = 3.942.400
Masa kerja golongan 16 tahun = 4.066.500
Masa kerja golongan 18 tahun = 4.194.600
Masa kerja golongan 20 tahun = 4.326.700
Masa kerja golongan 22 tahun = 4.463.000
Masa kerja golongan 24 tahun = 4.603.500
Masa kerja golongan 26 tahun = 4.748.500
Masa kerja golongan 28 tahun = 4.898.100
Masa kerja golongan 30 tahun = 5.052.300
Masa kerja golongan 32 tahun = 5.211.500

Golongan IV/c
Masa kerja golongan   0 tahun = 3.307.300
Masa kerja golongan   2 tahun = 3.411.500
Masa kerja golongan   4 tahun = 3.518.900
Masa kerja golongan   6 tahun = 3.629.800
Masa kerja golongan   8 tahun = 3.744.100
Masa kerja golongan 10 tahun = 3.862.000
Masa kerja golongan 12 tahun = 3.893.600
Masa kerja golongan 14 tahun = 4.109.100
Masa kerja golongan 16 tahun = 4.238.500
Masa kerja golongan 18 tahun = 4.372.000
Masa kerja golongan 20 tahun = 4.509.700
Masa kerja golongan 22 tahun = 4.651.800
Masa kerja golongan 24 tahun = 4.798.300
Masa kerja golongan 26 tahun = 4.949.400
Masa kerja golongan 28 tahun = 5.105.300
Masa kerja golongan 30 tahun = 5.266.100
Masa kerja golongan 32 tahun = 5.431.900

Golongan IV/d
Masa kerja golongan   0 tahun = 3.447.200
Masa kerja golongan   2 tahun = 3.555.800
Masa kerja golongan   4 tahun = 3.667.800
Masa kerja golongan   6 tahun = 3.783.300
Masa kerja golongan   8 tahun = 3.902.500
Masa kerja golongan 10 tahun = 4.025.400
Masa kerja golongan 12 tahun = 4.152.200
Masa kerja golongan 14 tahun = 4.282.900
Masa kerja golongan 16 tahun = 4.417.800
Masa kerja golongan 18 tahun = 4.557.000
Masa kerja golongan 20 tahun = 4.700.500
Masa kerja golongan 22 tahun = 4.848.500
Masa kerja golongan 24 tahun = 5.001.200
Masa kerja golongan 26 tahun = 5.158.700
Masa kerja golongan 28 tahun = 5.321.200
Masa kerja golongan 30 tahun = 5.488.800
Masa kerja golongan 32 tahun = 5.661.700

Golongan IV/e
Masa kerja golongan   0 tahun = 3.593.100
Masa kerja golongan   2 tahun = 3.706.200
Masa kerja golongan   4 tahun = 3.822.900
Masa kerja golongan   6 tahun = 3.943.300
Masa kerja golongan   8 tahun = 4.067.500
Masa kerja golongan 10 tahun = 4.195.700
Masa kerja golongan 12 tahun = 4.327.800
Masa kerja golongan 14 tahun = 4.464.100
Masa kerja golongan 16 tahun = 4.604.700
Masa kerja golongan 18 tahun = 4.749.700
Masa kerja golongan 20 tahun = 4.899.300
Masa kerja golongan 22 tahun = 5.053.600
Masa kerja golongan 24 tahun = 5.212.800
Masa kerja golongan 26 tahun = 5.377.000
Masa kerja golongan 28 tahun = 5.546.300
Masa kerja golongan 30 tahun = 5.721.000
Masa kerja golongan 32 tahun = 5.901.200

Selain gaji pokok yang diterima PNS tiap bulannya, juga memperoleh aneka tunjangan yang melekat pada jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.